asbest verwijderen

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020. Meer informatie hierover vindt u op de volgende pagina van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Daarnaast is er een provinciale stimuleringsmaatregel “Asbest eraf, zonnepanelen erop” die is opengesteld tot en met 31 oktober 2016 en “stapelbaar”

In de provincies Drenthe, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland is nog (beperkt) budget beschikbaar. In Friesland is de regeling verlengd. Toekenning gebeurt op basis van binnenkomst van de aanvragen. Meer informatie vind u op de pagina Asbest van het dak.