Vanaf 4 april meer subsidie voor energiebesparende maatregelen binnen de VvE

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) komen in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis. Onder een ‘vereniging’ verstaan we een Vereniging van Eigenaren, wooncoöperatie (dus geen woningcorporatie) of een woonvereniging. Meer informatie hierover vindt u op de website van VvECentraal 

VvE dak