NewSolar

Energielabel verplicht bij verkoop woningen

Energielabel verplicht bij verkoop woningen

Met een energielabel kunnen kopers en huurders zien of een woning energiezuinig is of dat dit juist niet het geval is. Dat is makkelijk, want een keuze voor een energiezuinige woning betekent meer leefcomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu en uw energie rekening zal er ook lager door uitvallen. Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig label verplicht. Het label voor woningen is een instrument dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Ook voldoet Nederland met het label aan de Europese regelgeving en draagt het bij aan de Europese klimaatdoelen voor 2020. 
Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen. Het energielabel is een document waarin deze kenmerken zijn beschreven. Een woningeigenaar kan dit label zelf aanvragen via de website Energielabel voor woningen

Energiebesparingsadviezen

Naast de energieprestatie-indicator (de labelletter) staan op het afschrift van het label ook adviezen voor mogelijke energiebesparende maatregelen voor het desbetreffende woningtype. Bij deze maatregelen staan bovendien de indicatieve kosten, baten en rendementen per woningtype vermeld. Het nemen van maatregelen draagt bij aan een comfortabele en energiezuinige woning. Voorbeeld label woning: Via deze link opent een voorbeeld van een energielabel

Nog geen idee van uw eigen (voorlopig) label? Check het op de volgende website. Energielabel.nl

Interesse in zonnepanelen?

Heeft u na een energielabel check interesse om een mooie zonne-energie installatie op uw woning te plaatsen? Laat uw gegevens achter op onze website en wij nemen contact met u op om een vrijblijvend deskundig advies te geven.

Mobiele versie afsluiten