Algemene informatie BTW teruggave op zonnepanelen

Zonnepaneleneigenaren die stroom terug leveren zijn ondernemer voor de btw. Dit betekent dat u zich in principe moet aanmelden bij de Belastingdienst. De btw op de aanschaf van de zonnepanelen kunt u dan terugvragen.

De regels zijn onlangs wel aangepast

Door een recente wijziging door het ministerie van Financiën is de termijn waarop u de BTW op zonnepanelen kunt terugvragen ingekort. De termijn waarbinnen u als consument de BTW kunt terugvragen op de aanschaf/installatie van uw zonnepanelen is ingekort tot 6 maanden na afloop van het jaar van uw aankoop. Meer informatie over het terugvragen van uw btw vindt u ook op de volgende pagina van de belastingdienst.

BTW teruggave termijn zonnepanelen aangepast

Als u gebruik maakt van de btw teruggave kunt u honderden euro’s besparen, afhankelijk van de grootte van uw zonne-energie installatie. Eerder was er niet echt een duidelijke termijn waarbinnen u de btw kan terugvragen (21% van uw investering). Nu dus 6 maanden na afloop van het jaar van aanschaf van uw zonnepanelen. Lukt het niet om binnen deze termijn uw btw terug te vragen kan dit nog steeds binnen 5 jaar na aanschaf van uw zonnepanelen. U kunt in dit geval echter geen bezwaar meer indienen mocht uw aanvraag afgewezen worden.

Verder komt er een aanpassing in de kleine ondernemingregeling welke per 1 januari 2020 wordt ingevoerd. Hierdoor wordt het o.a. minder aantrekkelijk om de btw terug te vragen bij een uitbreiding van uw zonne-energie installatie. Het is daarom verstandig om u vooraf te laten informeren over een eventuele uitbreiding van uw zonne-energie installatie als u hier ook de btw over wilt terugvragen. Wij besteden uw BTW terug aanvraag uit bij Tax in shape. Een betrouwbaar bedrijf wat een belastingaangiftepraktijk is en waar u natuurlijk altijd contact mee op kunt nemen. Naast bovenstaande informatie kunt u zich verder verdiepen in de nieuwe KOR (Kleine OndernemersRegeling) en haar regels op het gebied van zonnepanelen via een nieuwsbericht van het Solarmagazine.

Hoeveel btw kunt u terugvragen?

U kunt het hele btw-bedrag dat u in rekening krijgt gebracht in aftrek brengen. Tegenover de aftrek van btw staat ook een afdracht van btw. Omdat in de praktijk lastig is vast te stellen hoeveel u levert aan het energiebedrijf, is er voor een forfaitaire methode gekozen. Het maakt dus niet uit of u een ‘slimme’ meter of een analoge (= terugdraai) meter bezit. Bovendien hoeft u over de subsidie die u ontvangt geen btw af te dragen.

Bij berekening van de afdracht wordt van het volgende forfait uitgegaan:

Opwekvermogen
in piekwatt p/j
Forfait
0-1000 € 20
1001-2000 € 40
2001-3000 € 60
3001-4000 € 80
4001-5000 € 100

Voorbeeld berekening: Voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een btw-bedrag van € 1.200. U kunt het hele btw-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp. De verschuldigde btw is € 60,00, de voorbelasting is € 1.200,00. Het terug te ontvangen bedrag aan BTW is € 1.140,00.

Administratieve verplichtingen: De Kleine-ondernemersregeling zorgt ervoor dat u per saldo geen btw hoeft te betalen (als zonnepaneeleigenaar blijft u namelijk beneden de grens van € 1.345). U kunt er dan voor kiezen om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om ontheffing van uw administratieve verplichtingen. Dit betekent dat u niet langer aangifte hoeft te doen. Dit verzoek moet u echter laten ingaan na de periode waarin u de btw op de aanschafkosten heeft teruggevraagd. Als u bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2013 via een aangifte verzoekt om teruggaaf van de btw voor de aanschaf en installatie, kunt u gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 januari 2014 ontheffing te krijgen van uw administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf. Mocht u in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, dan bent u gezamenlijk exploitant van de zonnepanelen. Echter kan alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld zich als ondernemer voor de btw aanmelden.

Wat moet u doen?

U moet zich bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer voor de BTW door het inzenden van het formulier OPGAAF STARTENDE ONDERNEMER. Het formulier vindt u hier. Een ingevuld voorbeeldformulier vindt u hier.

Het ingevulde formulier stuurt u naar de belastingdienst waar uw woonplaats onder valt. Daarna krijgt u binnen 5 werkdagen een 1e btw-aangifte formulier thuisgestuurd waarop u de ontvangen en de reeds betaalde btw moet aangeven. De werkelijk ontvangen btw op geleverde energie is vervangen door een forfaitair bedrag en is afhankelijk van het geïnstalleerd zonnevermogen volgens de tabel.

Vervolgens kunt u de voor de aanschaf en de aanleg van de zonnestroominstallatie betaalde BTW als voorheffing van dit bedrag aftrekken. U komt dan op een negatief te betalen bedrag. U krijgt dat geld dus terug.

Tegelijk met het insturen van de eerste aangifte kunt u een beroep doen op de Kleine-ondernemers-regeling omdat u per jaar minder dan € 1345 aan BTW moet betalen. U hoeft dan geen administratie te voeren en krijgt ook geen aanslagen meer. Niet lang daarna krijgt u van de Belastingdienst bericht dat u bent uitgeschreven als ondernemer voor de BTW.

Indien u tegen het papierwerk opziet kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid om de aanvraag door een belasting specialist te laten doen. NewSolar BV raadt u hiervoor Tax in shape belastingadvies aan. Zij doen de volledige aanvraag voor een vast bedrag van € 125,00 exclusief btw. U vind een aanvraagformulier hier.

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe lang deze situatie zal voortduren. Immers zal de staatssecretaris van Financiën zich bezinnen op een wetswijziging om deze ‘uitstroom’ van belastinggeld te stoppen.

Achtergondinformatie: op 20 juni 2013 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan waarin de vraag speelde of particulieren, die met behulp van zonnepanelen stroom leveren aan energiemaatschappijen, kunnen worden aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting. In dat geval kan de btw op de aanschafprijs van de zonnepanelen worden teruggevraagd. Het Hof oordeelde dat het btw-ondernemerschap kan worden aangenomen, onder voorwaarde dat de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding wordt terug geleverd aan de energiemaatschappij.

Na de uitspraak van het hof was de vraag hoe het Ministerie van Financiën aankeek tegen particulieren die met behulp van zonnepanelen aan het energienet terug leveren. De kamer van koophandel liet al weten deze particulieren niet in te schrijven in het handelsregister. Het ministerie heeft die duidelijkheid inmiddels gegeven. De staatssecretaris is met een ruimhartig beleid rondom aftrek van btw op de aanschaf van zonnepanelen gekomen.

NewSolar_Woudenberg