SDE+, informeer naar de mogelijkheden.

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Informatie over hoe u subsidie aanvraagt en het traject daarna leest u op mijnrvo.nl.

SDE+ 2018

De Aanwijzingsregeling SDE-categorieën voorjaar 2018 is op 11 December 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. De voorjaarsronde is open van 13 Maart tot en met 5 April 2018 – met een budget van € 6 miljard. De SDE+ heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. Iedere ronde heeft drie fases. In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal €9 cent/kWh indienen. Vervolgens stelt RVO.nl de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot €13 cent/kWh.

Aanvragen?

Het tijdig indienen van de SDE+ aanvraag is van groot belang. Indien u te laat aanvraagt is de kans groot dat de subsidie overtekend is, wordt er te vroeg aangevraagd dan kan dit leiden tot een niet financierbaar project. Laat u daarom goed informeren over een juiste aanvraagstrategie.

Contact
Wilt u meer informatie over de SDE+ 2018 of wilt u zelf subsidie aanvragen? Neem dan contact op met Johan Overvest via johan@newsolar.nl of bel 06-33765735. Daarnaast kunt ook een bericht achterlaten op onze contactpagina waarna wij contact met u opnemen..

Meer informatie over SDE+ vind u op de volgende pagina van de Rijksdienst van ondernemend Nederland.