Subsidie en fiscale regelingen.

Energie investering aftrek (EIA)
De EIA geeft ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen een fiscaal voordeel. Deze regeling heeft als doel om energiebesparende maatregelingen te stimuleren. Zonnepanelen is een van deze maatregelen en komt, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor de EIA. Deze maatregel brengt extra fiscale voordelen met zich mee. Een fors deel van de totale investering is in het eerste jaar meteen aftrekbaar van de winst. Fiscale voordelen als de EIA en de KIA kunnen ook zin hebben wanneer er geen fiscale winst wordt gemaakt: een verkenbaar fiscaal verlies kan met het voorgaande of toekomstige winsten verrekend worden.

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
Bij een investeren tussen de €2.200 en €300.000 komt een bedrijf in aanmerking voor de KIA. Met deze regeling wil de overheid de economie stimuleren door extra afschrijvingen te creëren. Door het benutten van deze regeling kan er niet meer gebruik gemaakt worden van milieu-investeringsaftrek (MIA).

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)
De SDE+ heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. NewSolar BV is specialist in het aanvragen van uw SDE+ subsidie. We stellen een businesscase op in overleg met de klant. Vervolgens proberen we de hoogst mogelijke SDE+ subsidie voor het project te realiseren. NewSolar kan als intermediair het gehele traject voor u verzorgen.  Meer informatie hierover vind u op de volgende pagina. Neem contact op voor meer informatie.

BTW teruggave zonnepanelen
Voor particulieren is er een interessantere manier om een bijdrage te krijgen bij de aanschaf van zonnepanelen in 2018. Hierbij gaat het om de teruggave van BTW op de gehele installatie, zowel het materiaal als de aanschafskosten. Dit betekent dat 21% van de totale investering teruggevorderd kan worden. Een particulier kan namelijk bij de levering van stroom aan het net beschouwd worden als ondernemer. Daardoor kan alle BTW na aanschaf worden teruggevorderd. De particulier hoeft zich hiervoor niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het terugkrijgen van BTW in 2018 is veel interessanter dan subsidie op zonnepanelen die er in het verleden was. Lees meer over BTW zonnepanelen.

ISDE zonneboiler subsidie  
Om de omslag naar een duurzame energievoorziening te versnellen zal er vanaf 1 januari 2016 onder andere een subsidieregeling komen voor zonneboiler systemen, de ISDE (investeringssubsidie duurzame energie). Het gaat hierbij om een subsidie op de aanschaf van de zonneboiler wat de nettoprijs aanzienlijk verlaagt. De aanschaf subsidie zonneboiler zal 5 jaar beschikbaar zijn waarbij voor elk jaar het budget wordt vastgesteld. De ISDE-zonneboiler subsidie is geldig voor consumenten maar ook voor de zakelijke sector zoals:

  • Zelfstandig ondernemers
  • Bedrijven
  • Verenigingen van eigenaren (VvE’s)
  • Woningcorporaties
  • Ondernemers in de land- en tuinbouw
  • Maatschappen
  • Stichtingen
  • Verenigingen

Neem contact op voor meer informatie.

Overige subsidieregelingen
Naast de landelijke regelingen zijn er vaak ook nog regionale (provinciale en gemeentelijke) subsidieregelingen van kracht, doch de looptijd is veelal relatief beperkt. NewSolar kan u helpen bij het bepalen welke lokale subsidies eventueel van toepassing zijn. Is uw interesse gewekt? Vul uw gegevens in op onze contact pagina en u hoort spoedig van ons.