Aanpassing BTW teruggave regeling zonnepanelen

 

NewSolar

BTW teruggave termijn zonnepanelen aangepast

De termijn waarbinnen consumenten de btw kunnen terugvragen over de aanschaf en installatie van zonnepanelen wordt ingekort tot zes maanden na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen zijn gekocht. 

Als u gebruik maakt van de btw teruggave kunt u honderden euro’s besparen, afhankelijk van de grootte van uw zonne-energie installatie. Eerder was er niet echt een duidelijke termijn waarbinnen u de btw kan terugvragen (21% van uw investering). Nu dus 6 maanden na afloop van het jaar van aanschaf van uw zonnepanelen. Lukt het niet om binnen deze termijn uw btw terug te vragen kan dit nog steeds binnen 5 jaar na aanschaf van uw zonnepanelen. U kunt in dit geval echter geen bezwaar meer indienen mocht uw aanvraag afgewezen worden. 

Verder komt er een aanpassing in de kleine ondernemingregeling welke per 1 januari 2020 wordt ingevoerd. Hierdoor wordt het o.a. minder aantrekkelijk om de btw terug te vragen bij een uitbreiding van uw zonne-energie installatie. Het is daarom verstandig om u vooraf te laten informeren over een eventuele uitbreiding van uw zonne-energie installatie als u hier ook de btw over wilt terugvragen. Wij besteden uw BTW terug aanvraag uit bij Tax in shape. Een betrouwbaar bedrijf wat een belastingaangiftepraktijk is en waar u natuurlijk altijd contact mee op kunt nemen. Naast bovenstaande informatie kunt u zich verder verdiepen in de nieuwe KOR (Kleine OndernemersRegeling) en haar regels op het gebied van zonnepanelen via een nieuwsbericht van het Solarmagazine.

Btw-teruggave regeling zonnepanelen blijft voorlopig onveranderd

Btw-teruggave regeling zonnepanelen blijft voorlopig onveranderd

belastingdienst btw terug op zonnepanelenDe Centrale BTW Teruggave en Holland Solar melden dat de btw-teruggaveregeling voor zonnepanelen voorlopig onveranderd blijft.

‘Er is op het internet een gerucht geweest dat het einde van de btw-teruggaaf voor zonnepanelen in zicht is door een mogelijke aanpassing van de kleine ondernemersregeling’, vertelt Romano Hagen van De Centrale BTW Teruggave. ‘Naar aanleiding van het gerucht zijn veel vragen gekomen.’

Binnen Europa geldt de zogenoemde btw-richtlijn. Deze richtlijn is bedoeld voor harmonisatie van de btw-wetgeving van de afzonderlijke lidstaten. In de richtlijn is ook een kleine ondernemersregeling opgenomen die afwijkt van de Nederlandse btw-regeling. Volgens de richtlijn kan een kleine ondernemer van btw worden vrijgesteld wanneer de omzet onder een bepaalde drempel blijft. Er mag dan door de kleine ondernemer geen btw in rekening gebracht worden en de btw op de kosten kan niet teruggevraagd worden. Nederland heeft een afwijkende regeling, dat was onderhandeld bij de invoering van de Richtlijn. De Nederlandse kleine ondernemersregeling heeft sinds 1979 thans een ‘stand still’ status. Dat betekent dat de regeling niet kan worden gewijzigd. Als de regeling wel zou worden gewijzigd zal de gewijzigde regeling aan Europese Richtlijn dienen te voldoen.

Hagen hierover: ‘Er spelen al jaren gedachten om de Nederlandse kleine ondernemersregeling aan te passen aan de Europese richtlijn. Deze gedachten spelen al vóórdat de btw-teruggave bij zonnepanelen mogelijk geacht werd. Zo is in 2013 al op verzoek onderzoek gedaan door MKB-Nederland naar de effecten van een eventuele aanpassing. Zij heeft toen diverse bezwaren geuit tegen invoering van een andere kleine ondernemersregeling. Gebleken is dat de indertijd voorgestelde aanpassing van de Nederlandse kleine ondernemersregeling “niet als een positieve ontwikkeling voor kleine ondernemers” werd gezien.’

Holland Solar heeft samen met De Centrale BTW Teruggave eind oktober een gesprek gehad met het Ministerie van Financiën. Uit het overleg blijkt dat er thans geen plannen of signalen zijn om de kleine ondernemersregeling aan te passen. ‘De regeling is niet zomaar veranderd: het vraagt een wettelijke verandering. Dit heeft een lange doorlooptijd en er zijn momenteel geen plannen in Den Haag om een wetsverandering te starten’, aldus Hagen. ‘Volgens ons is dat goed nieuws voor de installateur. Het aanpassen van de Nederlandse kleine ondernemersregeling zou voor particulieren namelijk leiden tot een prijsverhoging van zonnepanelen van ongeveer 20 procent. De komende jaren kunnen de installateur en haar klanten blijven rekenen op de teruggave van de btw via de kleine ondernemersregeling.’

Bron: Solarmagazine