Subsidie en fiscale regelingen.

Energie investering aftrek (EIA)
De EIA geeft ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen een fiscaal voordeel. Deze regeling heeft als doel om energiebesparende maatregelingen te stimuleren. Zonnepanelen is een van deze maatregelen en komt, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor de EIA. Deze maatregel brengt extra fiscale voordelen met zich mee. Een fors deel van de totale investering is in het eerste jaar meteen aftrekbaar van de winst. Fiscale voordelen als de EIA en de KIA kunnen ook zin hebben wanneer er geen fiscale winst wordt gemaakt: een verkenbaar fiscaal verlies kan met het voorgaande of toekomstige winsten verrekend worden.

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
Bij een investeren tussen de €2.301 en €318.449 komt een bedrijf in aanmerking voor de KIA 2019. Meer over de KIA vind u o.a. op de volgende pagina (klikken). Met deze regeling wil de overheid de economie stimuleren door extra afschrijvingen te creëren. Door het benutten van deze regeling kan er niet altijd gebruik gemaakt worden van milieu-investeringsaftrek (MIA). Toch kunt u ook deze regeling eens nazien. 

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)
De SDE+ heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. NewSolar BV is specialist in het aanvragen van uw SDE+ subsidie. We stellen een businesscase op in overleg met de klant. Vervolgens proberen we de hoogst mogelijke SDE+ subsidie voor het project te realiseren. NewSolar kan als intermediair het gehele traject voor u verzorgen.  Meer informatie hierover vind u op de volgende pagina. Neem contact op voor meer informatie.

Mia en Vamil
Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Overige subsidieregelingen
Naast de landelijke regelingen zijn er vaak ook nog regionale (provinciale en gemeentelijke) subsidieregelingen van kracht, doch de looptijd is veelal relatief beperkt. NewSolar kan u helpen bij het bepalen welke lokale subsidies eventueel van toepassing zijn. Is uw interesse gewekt? Vul uw gegevens in op onze contact pagina en u hoort spoedig van ons.