Alles wat u moet weten over de salderingsregeling

Om huiseigenaren aan te moedigen om over te stappen op duurzame energie van zonnestroom is de salderingsregeling in het leven geroepen. De salderingsregeling houdt in dat de opgewekte energie, tegen hetzelfde tarief, mag worden verrekend met de afgenomen energie. Deze verrekening vindt plaats op jaarbasis.

Wanneer u net zoveel stroom opwekt als u verbruikt ben u in principe zelfvoorzienend. Helaas is het vanwege beperkte ruimte op het dak in sommige gevallen niet mogelijk om het volledige verbruik af te dekken. Anderzijds zijn er natuurlijk ook mensen die ervoor kiezen meer energie op te wekken dan zij zelf gebruiken.

Prijsopbouw kWh voor salderingsregelingOpbouw prijs per KWh

Voor een goed inzicht in de salderingsregeling is het belangrijk om te begrijpen hoe de stroomprijs in Nederland is opgebouwd. De afbeelding hiernaast biedt een overzicht in de opbouw van de stroomprijs in Nederland.

Zoals de afbeelding toont betalen we slechts een deel van de kWh-prijs voor de stroom die we afnemen. Ongeveer 2/3 van deze prijs bestaat uit kostprijsverhogende maatregelen waaronder Energiebelasting, Opslag duurzame energie en BTW.

Na 2024 ontvangen we waarschijnlijk voor het deel dat we niet meer mogen salderen, enkel de kale stroomprijs.

Saldering tot 01-2024

Voor de berekening gaan we uit van de volgende rekenwaarden:

– kale stroomprijs € 0,07 per kWh
– prijs per kWh € 0,33 per kWh

Tot 2025 is de berekening voor de salderingsregeling vrij eenvoudig. De berekening die wordt uitgevoerd is als volgt:

Jaarverbruik in kWh – Jaaropbrengst zonnepaneel installatie in kWh = Saldo na saldering

Hierbij geldt dat als het saldo na saldering negatief is (dus meer opgewekt dan verbruikt) deze door de energieleverancier wordt vergoed tegen de kale stroomprijs. Indien het saldo na saldering positief is (minder opgewekt dan verbruikt) rekent u deze kosten af aan de energieleverancier tegen de prijs per kWh.

 

Overzicht opwekking uitbetaling Salderingsregeling

 

Saldering na 01-2024

Voor de periode na 2024 is een wetsvoorstel ingediend waarbij de salderingsregeling jaarlijks (van 2025 t/m 2030) per jaar wordt afgebouwd. Vanaf 2031 zou in het voorstel geen sprake meer zijn van een saldering en mogen zonnepaneel eigenaren enkel de kale stroomprijs verrekenen.

Om de saldering te kunnen berekenen wordt een extra factor toegevoegd aan de formule, namelijk: het directe verbruik van de opgewekte stroom.

Direct verbruik van uw opgewekte stroom

Wanneer uw zonnepaneel installatie elektriciteit genereert en elders in de woning wordt elektriciteit gebruikt, dan zal de zonnestroom via de meterkast naar dit betreffende apparaat worden geleid. De stroom die dit apparaat gebruikt wordt in dat geval rechtstreeks van de zonnepanelen afgenomen. Omdat de installatie boven de (slimme) meter is aangesloten wordt dit directe verbruik niet door de meter geregistreerd. Voor de kWh die u direct afneemt, en dus niet hoeft te kopen, is het afbouwen van de salderingsregeling niet van invloed. Vanaf 2024 is het dus interessant om zo veel mogelijk van de zelf opgewekte stroom zelf te gebruiken.

U produceert minder dan uw jaarlijks verbruik.

Als u een jaarverbruik van 3.500 kWh heeft en de zonnepanelen wekken jaarlijks 2.000 kWh op, dan mag u de opgewekte energie salderen. Er wordt dan dus nog maar 1.500 kWh in rekening gebracht.
U bespaart dan jaarlijks 2.000 x €0,33 (gemiddelde kWh prijs) = €660,-. Er wordt dan nog 1.500 x €0,33 = €495,- in rekening gebracht voor het gedeelte dat u niet zelf heeft opgewekt.

U produceert ongeveer evenveel elektriciteit als dat u jaarlijks verbruikt.

Als u een jaarverbruik van 3.500 kWh heeft en de zonnepanelen wekken jaarlijks 3.500 kWh op, bent u in principe zelfvoorzienend. Er wordt dan nog wel teruggeleverd aan het net, omdat de energie niet direct in huis wordt gebruikt of opgeslagen kan worden. Op de jaarrekening wordt alles verrekend en komt de teller op 0 uit.
U bespaart dan jaarlijks 3.500 x €0,33 (gemiddelde kWh prijs) = €1.155,-

U produceert meer dan dat u jaarlijks verbruikt.

Als u een jaarverbruik van 3.500 kWh heeft en u wekt 4.000 kWh op, dan kunt u het eigen verbruik salderen. De 500 kWh die u terug levert maar niet op een later moment verbruikt kunt u niet salderen. Hiervoor krijgt u als vergoeding het kale leveringstarief, dus de kWh prijs zonder belastingen. U bespaart dan jaarlijks 3.500 x €0,33 = €1.155,- plus 500 x €0,07 = €35,-.
U hoeft dan niets te betalen en u krijgt €35,- als vergoeding voor de energie die u heeft geleverd.

In het jaar 2025 ziet de berekening er dan als volgt uit:

Jaarverbruik 3.500 kWh
Jaaropbrengst installatie: 3.000 kWh
Direct verbruik 25 procent (bijvoorbeeld)
Direct voordeel 750 kWh (3.000 x 25%)
Jaarverbruik op de meter 2.750 kWh (3.500 – 750)
Jaaropbrengst voor salderen 2.250 kWh (3.000 – 750)
Salderingspercentage 2024: 78 procent
Wel salderen: 1.755 kWh (2.250 x 78%)
Niet salderen: 495 kWh (2.250 x 22%)

Hierbij mag u het deel ‘wel salderen’ verrekenen tegen het jaarverbruik op de meter. Voor het deel ‘niet salderen’ ontvangt u van de energieleverancier een verrekening tegen de kale stroomprijs. Of u mag salderen kunt u ook nakijken op de volgende pagina van RVO – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Interesse in vrijblijvend advies?

Heeft u na het lezen van bovenstaand artikel interesse in een zonne-energie installatie gekregen zodat u zelf gebruik kunt maken van deze regeling? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel 033-258 7860 en maak direct een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek bij u thuis.